Van mest uitrijden tot landschapsonderhoud

Op alle cruciale momenten voor het boerenbedrijf staat Agroservice Olde Bolhaar uit Overdinkel voor u klaar. Wij helpen u bij het bemesten van uw land, beschermen van uw gewassen en met alle werkzaamheden tijdens het gras-, graan- en maïsseizoen.

Drijfmest

Voor het uitrijden van de mest hebben we een uiterst wendbare en vlotte Vervaet 3-wieler tot onze beschikking. 

Als de percelen in de buurt van de putten liggen, haalt de Vervaet bij het zodebemesten tot wel 80 m³ per uur. In het bouwland zelfs 100 m³. 

Voor het transporteren en inbrengen van de mest hebben we een transport/bemester tank met een inhoud van 30 m³. Deze tank loopt super op de weg, zodat we grote afstanden snel overbruggen. Op het land kunnen we lucht uit de banden laten lopen om de bodemdruk te verlagen voor minimale insporing.  De tank wordt voortgetrokken door een 400 pk sterke John Deere met een 8 meter bouwlandbemester.

Vaste mest

Voor de vaste mest beschikken we over een Tebbe strooier. Doordat deze strooier 25 ton mest kan meenemen kunnen we ook goed over langere afstanden rijden. 

De trekker en de strooier zijn voorzien van een luchtdrukwisselsysteem om zo min mogelijk sporen op het land achter te laten. Met de bijbehorende kantenstrooier kunnen we zo dicht mogelijk langs een hek of sloot strooien.

Gewasbescherming

Om ervoor te zorgen dat de gewassen op uw land gezond en voorspoedig groeien, hebben ze vaak een steuntje in de rug nodig.

Agroservice Olde Bolhaar past altijd eerst mechanische en natuurlijke bestrijdingsmethoden en -middelen toe. Pas als dat niet helpt gaan we over tot het gebruik van chemische beschermingsmiddelen.

Vloeibare kunstmest

Zoals u wellicht weet is het spuiten van vloeibare kunstmest goedkoper dan het strooien van vaste kunstmest.

Bij Olde Bolhaar Agroservice hebben we inmiddels bij meerdere boeren gespoten en de reacties hierop waren erg positief. Ook is er onderzoek gedaan en het blijkt dat de opbrengst hoger is na het spuiten met vloeibare kunstmest dan na het strooien van kunstmest.

Wij spuiten met een Dammann zelfrijdende spuit. Deze machine is uitgerust met allerlei extra’s om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen spuiten.

Meer informatie over de diverse mogelijkheden voor bemesting? Bel 053-5361230 of stuur een e-mail.

Grondbewerking

Ploegen
We hebben voor het ploegen een 180 pk sterke trekker met een 5 schaar wentelploeg. Bij de ploeg hebben we een zware vorenpakker die voorzien is van een kruimelrol.

Zaaien en poten
Gras zaaien we met een 3 meter rotorkopeg met zaaicombinatie. Voor het poten van maïs gebruiken we een 8-rijige amazone maïspoter. Hiermee kunnen wij zowel KAS, physiostart als kunstmest toevoegen.

Cultiveren/groenbemester
We hebben hiervoor een 6 meter cultivator met verkruimelrol, waarmee ook de groenbemester wordt gezaaid. Wanneer u de groenbemester in het voorjaar wilt gaan maaien, zaaien we het graszaad met een rotorkopeg met zaaicombinatie.
 

Grasmaaien

Grasmaaien gebeurt met een Krone Big MII met een werkbreedte van 9,75 meter. Hier in het Twentse land kunnen we ongeveer 7 tot 10 ha per uur maaien, vanzelfsprekend afhankelijk van de grootte van de percelen. Ook kan het gras in één zwad worden gelegd.

Harken
Voor het harken hebben we een hydraulisch aangedreven Kuhn hark, met een werkbreedte van 9 meter. Hiermee halen we een capaciteit van 6 ha per uur.

Gras hakselen

Onze hakselaar is uitgerust met het prodrive systeem, waarmee we een transportsnelheid van 40 km per uur weten te behalen. Dat komt goed van pas bij het overbruggen van grote afstanden tussen de percelen. Ook is de hakselaar uitgerust met een nieuwe gras pick-up en een 8-rijige maïsbek.

Kuil aanrijden
Hiervoor zetten we zware trekkers in met professionele holaras kuilverdelers, bestuurd door chauffeurs met meerdere jaren ervaring op de kuil. Natuurlijk kunnen we de kuil ook voor u dichten. Met onze mobiele kraan, uitgerust met draaikantelsysteem, maken we de gehele kuil egaal dicht met grond.

Balen persen

Ronde of vierkante persen en wikkelen? We kunnen het allebei voor u doen. Tegenwoordig schakelen steeds meer boeren over naar ronde balen. Vooral omdat ronde balen meer inhoud hebben, het persen een stuk goedkoper is en omdat ze makkelijk zijn weg te pakken.

Graanseizoen

Maïsseizoen

Voor de maïsoogst heeft Olde Bolhaar Agroservice een professioneel team met moderne machines tot zijn beschikking. Wenst u een tweede aanrijdtrekker omdat er twee maïskuilen gemaakt moeten worden? In overleg is er veel mogelijk.

Vanzelfsprekend kunnen we de kuil ook voor u dichten. Met onze mobiele kraan, uitgerust met draaikantelsysteem, maken we de gehele kuil egaal dicht met grond.

Om uw maïsoogst binnen te halen, kunnen we de volgende machines inzetten:

  • Meerdere hakselaars met 8-rijige maïsbek
  • 10 trekkers met grote silagewagens (45 tot 55 m³)
  • Zware trekkers voor het kuil aanrijden

Maïstransport

Wij hebben de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het hakselen voor biogasinstallaties en verzorgen ook het transport van maïs over lange afstand.

Meer weten over gewasbescherming, grondbewerking of de mogelijkheden voor ondersteuning in het gras-, graan en maïsseizoen? Bel 053-5361230 of stuur een e-mail.